پنل تبلیغات نوداد

در نوداد دو نوع تبلیغ قابل سفارش دادن است. نوع اول، شیوه ای از نوشتارهای خبری به مانند نوشتارهای اصلی سایت است که در مورد محصول یا سرویسی مرتبط با سفارش دهنده آن است که به آن رپرتاژ آگهی گفته می‌شود. برای سفارش رپرتاژ آگهی و دریافت جزییات آن با [email protected] تماس بگیرید.
شیوه بعدی سفارش بنرهای تصویری است که می‌توانید در فهرست زیر آن‌ها را مشاهده نمایید.

H7 - افقی 970x90
H7 - افقی 970x90 / افقی ۹۰×۹۷۰ پیکسل

۲۱۰,۰۰۰ تومان (یک هفته)

سفارش دهید! نمایش جزییات
V7 - عمودی 300x600
V7 - عمودی 300x600 / عمودی ۳۰۰×۶۰۰ پیکسل

۸۴,۰۰۰ تومان (یک هفته)

سفارش دهید! نمایش جزییات
S7 - مربع 300x300
S7 - مربع 300x300 / مربع ۳۰۰×۳۰۰ پیکسل

۷۰,۰۰۰ تومان (یک هفته)

سفارش دهید! نمایش جزییات
H30 - افقی 970x90
H30 - افقی 970x90 / افقی ۹۰×۹۷۰ پیکسل

۸۱۰,۰۰۰ تومان (یک ماهه)

سفارش دهید! نمایش جزییات
V30 - عمودی 300x600
V30 - عمودی 300x600 / عمودی ۳۰۰×۶۰۰ پیکسل

۳۲۴,۰۰۰ تومان (یک ماهه)

سفارش دهید! نمایش جزییات
S30 - مربع 300x300
S30 - مربع 300x300 / مربع ۳۰۰×۳۰۰ پیکسل

۲۷۰,۰۰۰ تومان (یک ماهه)

سفارش دهید! نمایش جزییات
H90 - افقی 970x90
H90 - افقی 970x90 / افقی ۹۰×۹۷۰ پیکسل

۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان (سه ماهه)

سفارش دهید! نمایش جزییات
V90 - عمودی 300x600
V90 - عمودی 300x600 / عمودی ۳۰۰×۶۰۰ پیکسل

۹۱۸,۰۰۰ تومان (سه ماهه)

سفارش دهید! نمایش جزییات
S90 - مربع 300x300
S90 - مربع 300x300 / مربع ۳۰۰×۳۰۰ پیکسل

۷۶۵,۰۰۰ تومان (سه ماهه)

سفارش دهید! نمایش جزییات
H180 - افقی 970x90
H180 - افقی 970x90 / افقی ۹۰×۹۷۰ پیکسل

۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان (شش ماهه)

سفارش دهید! نمایش جزییات
V180 - عمودی 300x600
V180 - عمودی 300x600 / عمودی ۳۰۰×۶۰۰ پیکسل

۱,۷۲۸,۰۰۰ تومان (شش ماهه)

سفارش دهید! نمایش جزییات
S180 - مربع 300x300
S180 - مربع 300x300 / مربع ۳۰۰×۳۰۰ پیکسل

۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان (شش ماهه)

سفارش دهید! نمایش جزییات
H360 - افقی 970x90
H360 - افقی 970x90 / افقی ۹۰×۹۷۰ پیکسل

۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان (یک ساله)

سفارش دهید! نمایش جزییات
V360 - عمودی 300x600
V360 - عمودی 300x600 / عمودی ۳۰۰×۶۰۰ پیکسل

۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان (یک ساله)

سفارش دهید! نمایش جزییات
S360 - مربع 300x300
S360 - مربع 300x300 / مربع ۳۰۰×۳۰۰ پیکسل

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان (یک ساله)

سفارش دهید! نمایش جزییات