پینت بالی ها این ویدئو را از دست ندهند

بازی جذاب Nerf War با مشارکت دونالدترامپ و هیلاری کلینتون !

در این ویدئو مشاهده می کنید که نقش اصلی بازی تمامی دشمنانش را در مسیر از سر راه بر می دارد.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
نوداد -

نکته جالب اینکه هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ هم در دو اتاق مجزا پیدا کرده و به هلاکت میرساند. بازی کردن نقش اصلی داستان نیز موضوع جالبی می باشد که حتی حرکات دست و دویدن و شلیک کردن وی هم مانند بازی های کامپیوتری به صورت مصنوعی می باشد.

نوشتارهای مرتبط

تازه های بازی