1. شهروند خبرنگاری

به بهانه جنگ آب ...

این هم زمزمه آغاز جنگ‌جهانی سوم!

کاریکاتور روز به بهانه جنگ بر سر آب در چهارمحال و بختیاری

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
جنگ آب