کلیپ «دوشواری» رو یادتونه؟

این نسخه انگلیسیشه (Difficulty)... ! + فیلم

این کلیپی بود که در برنامه استان ها گرفته شده بود

  1. ۲ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
نوداد -

این کلیپ طنز را تا انتها مشاهده کنید