سلطان تمارض دنیا ! + فیلم

در این کلیپ کوتاه مشاهده می کنید کودکی خردسال پس از کنترل دوچرخه اش را از دست می دهد خودش را درازکش به زمین می اندازد.

  1. ۲ ماه قبل
  2. ۰