با سلام چهار تا جمله بسازید!

مسابقه عمو قناد با حضور جواد خیابانی ! + فیلم

چالش عمو قناد با حضور جواد خیابانی و جمله سازی با لغت سلام !

  1. ۵ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰