سوتی منشوری روی آنتن زنده شبکه خبر باعث خجالت خانم مجری شد + فیلم

سوتی عجیب مجری روی آنتن زنده شبکه خبر سوژه شد.

  1. ۳ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۲