مردم کره جنوبی با شلوارک و سیخ جوجه در راه شمال + عکس

دیدار تاریخی و توافق ترامپ و اون در سنگاپور سوژه ستون طنز شهروند شده است.

  1. ۶ ماه،۱ هفته قبل