عکس/قانونی که ملکه حق ندارد بر تخت پادشاهی بنشیند

ملکه بر سر صحنه سریال تاج و تخت

ملکه الیزابت از نشستن بر روی تخت آهنین خودداری کرد.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
تاج وتخت

وقتى ملکه الیزابت بر سر صحنه سریال بازى تاج و تخت حاضر شد. از نشستن بر روى تخت آهنین خوددارى کرد. زیرا قانونى وجود دارد که ملکه حق ندارد بر تخت پادشاهى بیگانه بنشیند .


سریال تاج و تخت

همرسانی نوشتار: