فروشنده در ده روز رکورد شکست

جدیدترین آمار فروش سینماها

فروشنده در صدر جدول و لانتوری در دوم جدول امروز قرار دارد

  1. ۱ سال،۴ ماه قبل
  2. ۰
آمار فروش فیلم ها
نوداد -

بیش ترین ببینده را فیلم فروشنده داشته است؛

فروشنده 3 میلیارد تومان (10روز)

لانتوری 5میلیارد و 300 میلیون تومان (38روز)

ناردون 2میلیارد و 600میلیون تومان (31روز)

من 1میلیارد و 350میلیون تومان (24روز)

آب نبات چوبی 860میلیون تومان (24روز)

دزد و پری850 میلیون تومان (52روز)

سایه های موازی 91میلیون تومان (10روز)

سایه 75میلیون تومان (17روز)همرسانی نوشتار:

بنر تلگرام