حاشیه های حضور اشخاص مشهور

همه چهره های سرشناس حاضر در جشن خانه سینما

جشن خانه سینما در حالی برگزار شد که در این جشن چهره های سرشناسی از عالم هنر و حتی ورزش نیز حضور داشتند

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰