خشکسالی و دروغ

بازگشت گلزار بعد از چهار سال دوری از سینما

خشکسالی و دروغ فیلمی از پدرام علی‌زاده که بر اساس نمایشنامه خشکسالی و دروغ محمد یعقوبی نوشته شده است و سال ساخت ۱۳۹۴ است.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
بازگشت گلزار بعد از چهار سال دوری از سینما

خشکسالى و دروغ ساخته پدرام علیزاده از ٧ مهر اکران عمومى میشود؛

این فیلم که تازه ترین اثر گلزار بعد از ٤سال دورى از سینماست از سال قبل تاکنون در چندین مرحله دچار ممیزى شد تاسرانجام مجوز نمایش گرفت.بازگشت گلزار بعد از چهار سال دوری از سینما

همرسانی نوشتار: