نگاه 151 رهبر ارکستر به سمفونی های برتر تاریخ

10 سمفونی تاریخ موسیقی جهان را بشناسید

این لیست زیر از نظر سنجی 151 رهبر ارکستر در سرتاسر جهان گرفته شده تا سمفونی‌های برتر تاریخ موسیقی را انتخاب کنند.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
سمفونی‌

سمفونی های برتر تاریخ موسیقی جهان:

سمفونی شماره 3 بتهوون

1803

سمفونی شماره 9 بتهوون

1824

سمفونی شماره 41 موتسارت

1788

سمفونی شماره 9 مالر

1909

سمفونی شماره 2 مالر

1894

سمفونی شماره 4 برامس

1885

سمفونی فانتاستیک برلیوز

1830

سمفونی شماره 1 برامس

1876

سمفونی شماره 6 چایکفسکی

1893

سمفونی شماره 3 مالر

1896

 

 
همرسانی نوشتار: