حکایت های کوتاه و آموزنده

حکایت « دختر صد ساله »

نتیجه اخلاقی داستان: عشقی که از روی علاقه شدید قلبی باشد با عشقی که به خاطر مال و ثروت باشد، بسیار تفاوت دارد.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
جوان عاشق

جوان تحصیل کرده ای پیش یکی از ثروتمندان رفت تا دختر او را خواستگاری کند. همین که مرد چشمش به قیافه جوان افتاد از این که چنین داماد موقری داشته باشد بسیار خوشحال شد؛ لذا برای تطمیع وی گفت: من سه دختر دارم که هیچ یک ازدواج نکرده اند و می خواهم همه را به راحتی شوهر دهم. از این رو تصمیم گرفته ام به هر یک از آن ها موقع عروسی به تناسب سنشان پولی دهم تا دست خالی به خانه شوهر نروند.

به عنوان مثال آن که هجده سال دارد هجده هزار تومان و آن که بیست وپنج سال دارد بیست و پنج هزار تومان و دیگری که سی و دوسال دارد هم به همان مقدار وجه نقد دهم. حال شما به خواستگاری کدام یک آمده اید؟

جوان کمی فکر کرد و پرسید: شما دختر صدساله ندارید؟!
همرسانی نوشتار: