داستانی سرشار از مفهوم و معنا

داستان « مردم چه می گویند »

هیچ وقت به حرف های مردم اهمیت ندهید؛ اطمینان داشته باشید که مردم نگران اوضاع زندگی شما نیستند و فقط درباره شما و زندگیتان حرف می زنند. همیشه به شیوه خودتان زندگی کنید.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
حرف مردم

می خواستم به دنیا بیایم، در یک زایشگاه عمومی؛ پدر بزرگم به مادرم گفت: فقط بیمارستان خصوصی!

مادرم گفت: چرا؟

پدر بزرگم گفت: مردم چه می گویند؟

می خواستم به مدرسه بروم، همان مدرسه ی سر کوچه؛ مادرم گفت: فقط مدرسه ی غیر انتفاعی!

پدرم گفت: چرا؟

مادرم گفت: مردم چه می گویند؟

به رشته ی انسانی علاقه داشتم. پدرم گفت: فقط ریاضی!

گفتم: چرا؟

پدرم گفت: مردم چه می گویند؟

با دختری روستایی می خواستم ازدواج کنم. خواهرم گفت: مگر من بمیرم.

گفتم: چرا؟

خواهرم گفت: مردم چه می گویند؟

می خواستم پول مراسم عروسی را سرمایه ی زندگیم کنم. پدر و مادرم گفتند: مگر از روی نعش ما رد شوی.

گفتم: چرا؟

آنها گفتند: مردم چه می گویند؟

می خواستم به اندازه ی جیبم خانه ای در پایین شهر اجاره کنم. مادرم گفت: وای بر من.

گفتم: چرا؟

مادرم گفت: مردم چه می گویند؟

اولین مهمانی بعد از عروسیمان بود. می خواستم ساده باشد و صمیمی. همسرم گفت: شکست، به همین زودی؟

گفتم: چرا؟

همسرم گفت: مردم چه می گویند؟

می خواستم یک ماشین مدل پایین بخرم، در حد وسعم، تا عصای دستم باشد. همسرم گفت: خدا مرگم دهد.

گفتم: چرا؟

همسرم گفت: مردم چه می گویند؟

بچه ام می خواست به دنیا بیاید، در یک زایشگاه عمومی. پدرم گفت: فقط بیمارستان خصوصی!

گفتم: چرا؟

پدرم گفت: مردم چه می گویند؟

بچه ام می خواست به مدرسه برود، رشته ی تحصیلیش را برگزیند، ازدواج کند... می خواستم بمیرم. بر سر قبرم بحث شد. پسرم گفت: پایین قبرستان. زنم جیغ کشید. دخترم گفت: چه شده؟

زنم گفت: مردم چه می گویند؟

مُردم. برادرم برای مراسم ترحیمم مسجد ساده ای در نظر گرفت.

خواهرم اشک ریخت و گفت: مردم چه می گویند؟

از طرف قبرستان سنگ قبر ساده ای بر سر مزارم گذاشتند.

اما برادرم گفت: مردم چه می گویند؟

خودش سنگ قبری برایم سفارش داد که عکسم را رویش حک کردند. حالا من در اینجا در حفره ای تنگ خانه دارم و تمام سرمایه ام برای ادامه ی زندگی جمله ای بیش نبود: « مردم چه می گویند؟»

مردمی که عمری نگران حرفهایشان بودم، حالا حتی لحظه ای هم نگران من نیستند.
همرسانی نوشتار: