کتک کاری عجیب سعودی ها و قطری ها به خاطر یک زن ایرانی ! + فیلم

در این جلسه یک سعودی به هیأت قطری طعنه زد و گفت «نان‌خورهای موزه».

  1. ۲ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
نوداد -

«موزه» نام مادر امیر قطر است. اعراب اعتقاد دارند «موزا بنت ناصر بن عبدالله المسند» به قولی، همه کاره کشور قطر است. گفتنی است که موزه مادر امیر کنونی قطر و همسر امیر پیشین این کشور اصالتی ایرانی دارد .

farsnews منبع: