عجیب و باورنکردنی

شستن شیر زنده با شلنگ آب وسط خیابان مولوی تهران ! + فیلم

شاید باورتان نشود ! اما اینجا خیابان مولوی تهران است و در پیاده روی این خیابان یک شخص مغازه دار در حال شستن یک شیر زنده بدون حفاظ و قلاده می باشد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰