عجیب ترین و سرگرم کننده ترین مدل گدایی در جهان ! + فیلم

یک گدا با تربیت یک پرنده از نوع «سهره نوک قیچی» اینگونه از مردم پول گدایی می کند !

  1. ۳ هفته،۵ روز قبل
  2. ۰