درخواست عجیب یک خانم از محسن هاشمی هنگام مصاحبه !

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران درحال بازدید از جایگاه های عرضه دام بهداشتی است که شخصی می‌آید و از اوسیراب می‌خواهد.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰