لحظاتی عبرت آموز از تلاش گوزن یالدار برای فرار از آرواره های کروکودیل گرسنه + فیلم

لحظه ی پافشاری و اصرار کروکودیل برای شکار گوزن یالدار که در حال نوشیدن آب است و مقاومت تحسین برانگیز گوزن برای بقاء تماشایی است.

  1. ۷ ماه قبل
  2. ۰