دختر روس با مشت های آهنین که حتی درخت را می شکند + فیلم و عکس

اونیکا سدواکاسو دختر ۹ ساله است که سرعت و قدرت مشت هایش باعث شگفتی تان می شود.

  1. ۷ ماه قبل
لینک های دانلود: mp4 (۸٫۱ MB) webm (۱٫۵ MB)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

«اونیکا سدواکاسو» دختر ۹ ساله روسی در حال حاضر قادر است در ۳۰ ثانیه ۲۲۱ مشت بزند. 

خانواده اونیکا می گویند: 

در خانه ما یک قانون وجود داشته و دارد: دیوارها برای بچه ها است! آنها می توانند روی دیوارها نقاشی بکشند خراششان دهند و هر کاری دوست داشتند بکنند. 

اما خب شاید این خانواده حسابش را نکرده بود که دختر ۹ ساله شان با دست های خالی می تواند در و دیوار خانه را سوراخ کند. 

در این ویدئو اونیکا را می بینید که در یک جنگل مشغول تمرین است و با مشت های قدرتمندش چگونه یک درخت را خرد می کند.

بیشتر پدران و مادران این انتظار را از دختران خود دارند تا زمانی که عصبانی می شوند، گریه کنند اما پدر و مادر این دختر 9 ساله فقط خسارات او را جبران می کنند.