کشف ارتباط پیچیده بین عملکرد مغز و DNA

بزرگ بودن سر نوزاد نشانه هوش و موفقیت

رابطه های بسیار معنی داری بین نمرات آزمون شناختی در نمونه در biobank بریتانیا و بسیاری از نمرات مشخصات پلی ژنیک، از جمله حجم داخل جمجمه، دور سر نوزاد و توانایی شناختی دوران کودکی مشاهده شدند

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
نوزادان با سر بزرگ، به احتمال زیاد باهوش تر و موفق تر هستند

بزرگ بودن سر نوزاد نشانه هوش و موفقیت

این یافته که از داده های جمع آوری شده توسط biobank در بریتانیا استفاده می کند نشان می دهد که دور سر بزرگتر و حجم مغز بزرگتر با هوش بالاتر در انسان ارتباط دارند.

کودک باهوش تر

این مطالعه که توسط پروفسور یان دیری از دانشگاه ادینبورگ انجام شد و در مجله مولکولی روانپزشکی منتشر شد، گفت: "رابطه های بسیار معنی داری بین نمرات آزمون شناختی در نمونه در biobank بریتانیا و بسیاری از نمرات مشخصات پلی ژنیک، از جمله حجم داخل جمجمه، دور سر نوزاد و توانایی شناختی دوران کودکی مشاهده شدند."

این یافته یکی از اولین یافته هایی است که از داده های جمع آوری شده توسط biobank بریتانیا به وجود آمده است.

وزارت بهداشت بودجه پروژه ای را تامین کرد که در حال مطالعه بر روی نیم میلیون انگلیسی طی یک دوره طولانی برای کشف ارتباط بین ژن هایشان، سلامت جسمی و روانی شان و مسیر زندگی شان است.

هدف کلیدی این پژوهش کشف ارتباط پیچیده بین عملکرد مغز و DNA است.