کدام یک را انتخاب کنیم؟

تفاوت بین تخم مرغ های قهوه ای و سفید

ژن ها رنگ پوسته تخم مرغ را تعیین می کنند

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
تفاوت بین تخم مرغ های قهوه ای و سفید

تفاوت بین تخم مرغ های قهوه ای و سفید

آیا تاکنون به تفاوت بین تخم مرغ قهوه ای و سفید فکر کرده اید؟

مرغ های سفید تخم سفید می گذارند و مرغ های قهوه ای تخم قهوه ای می گذارند.

ترو وی بویی، یکی از اساتید علم حیوانات در دانشگاه کرنل، توضیح داد که "ژن ها رنگ پوسته را تعیین می کنند. مرغ های پر سفید، با لاله گوش های سفید تخم سفید می گذارند؛ مرغ های قرمز یا قهوه ای با لاله گوش قرمز تخم قهوه ای می گذارند. نیز کمی به هیچ تفاوتی در طعم و مزه آنها وجود ندارد و ارزش غذایی هر دو تخم مرغ برابر است.

از نظر قیمت، تخم مرغ های قهوه ای گران تر هستند، چرا که مرغ های قهوه ای مایل به قرمز که تخم قهوه ای می گذارند بزرگتر از مرغ هایی هستند که تخم سفید می گذارند و آنها به خوراک بیشتری نیاز دارند. همچنین رنگ شان نیز ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

همرسانی نوشتار: