نوشیدنی هایی که سبب افسردگی می شوند !

مطالعات جدید نشان می دهد که مصرف آب گاز دار یا سودا و نوشابه های رژیمی احتمال ابتلا به افسردگی را افزایش می دهد.

  1. ۱۰ ماه قبل
نوشیدنی

به گزارش سرویس سلامت نوداد (بانک ویدیو خبر ایران) مطالعاتی که به تازگی انجام شده نشان می هد که مصرف آب گاز دار یا سودا می تواند سبب بروز افسردگی شود.

نتایج این تحقیق همچنین حاکی از آن است که نوشیدنی هایی مانند قهوه و چای که فاقد شیرین کننده های مصنوعی هستند،  احتمال ابتلا به افسردگی را کاهش می دهند.

این مطالعه بر روی 263،925 فرد 50 تا 71 ساله صورت گرفت و  عادات غذایی آن ها را طی 10 سال تحت کنترل قرار داد.

نتایج این مطالعه نشان داد که احتمال بروز افسردگی در افرادی که روزانه بیش از 4 شیشه آب گازدار مصرف می کنند 30% بیشتر از افراد دیگر است و از طرفی احتمال بروز افسردگی در افرادی که روزانه بیش از 4 فنجان قهوه مصرف می کنند 10% کمتر از افراد دیگر است.

یکی از محققان این مطالعه می گوید:

اغلب در نوشیدنی های رژیمی از شیرین کننده های مصنوعی مانند «آسپارتام» و «ساکارید» استفاده می شود. این شیرین کننده ها در عین حال که سبب کالری کم این نوشیدنی ها می شوند، اعصاب و روان فرد را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.
توصیه ما این است که افراد به جای مصرف نوشیدنی های رژیمی از قهوه و چای استفاده کنند تا خطر ابتلا به افسردگی در آن ها کاهش پیدا کند.