تنهایی به اندازه سیگار کشنده است

تنهایی سبب مرگ زودرس می شود

مطالعات نشان می دهد؛ که تنهایی با تضعیف سیستم ایمنی و افزایش فشار خون، سبب مرگ زودرس می شود.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
تنهایی

انزوای اجتماعی سبب فعال شدن سیگنال استرس شده و از این طریق میزان پروتئین لخته کننده خون را افزایش می دهد. این پروتئین فیبرینوژن نام دارد.  

تنهایی

این مطالعه با بررسی افراد منزوی و افرادی که با دوستانشان معاشرت می کنند نشان می دهد تنهایی میزان فیبرینوژن را افزایش می دهد. میزان پروتئین فیبرینوژن خون افرادی که با پنج دوست معاشرت می کنند، 20 درصد بیشتر از افرادی است که 25 دوست دارند . افزایش پروتئین فیبرینوژن احتمال سکته مغزی و قلبی را افزایش می دهد.  

تنهایی

محققان بر این باورند که اثرات بهداشتی رفتارهای اجتماعی حتی بیشتر از رفاه و شرایط اقتصادی خوب است. مطالعات قبلی نشان داده بود که تنهایی با تضعیف سیستم ایمنی و افزایش فشار خون، سبب مرگ زودرس می شود.