تست هوش

چند مداد در تصویر وجود دارد؟

تست زیر قدرت ذهنی شما را می سنجد.

  1. ۱ سال،۴ ماه قبل
  2. ۰
تست هوش
نوداد -

می خواهیم در کمترین زمان ممکن تعداد آنها را مشخص کنیم. بگویید چند ثانیه زمان برای این کار لازم داشته اید؟


تست هوش


*****************************

*******************

***************

***********
********

*****

***

**

*

72 مداد

4×18=72
همرسانی نوشتار:

بنر تلگرام