درمان افسردگی

درمان طبیعی افسردگی با خاک بازی

غالب باغبانها می گویند که مزرعه و باغ آنها جای بسیار آرامبخشی است و کار باغبانی باعث کاهش استرس و احساس شادمانی انها می شود.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
درمان افسردگی

دانشمندان اخیراً در خاک متوجه یک میکروبی که شباهت زیادی به داروی ضد افسردگی ( پروزاک) دارد شده اند

این میکروب که در خاک زندگی می کند دارای توانایی تحریک کننده سروتونین است

سروتونین ارتباط مستقیمی با افسردگی استرس و بیماریهای وسواسی و دوقطبی دارد

تماس با این میکروب سطح سیتوکنین را در خون افزایش داده که این حالت سبب افزایش سروتونین در خون می شود

پژوهشها حاکی از نتایج بسیار خوبی بر روی سلامتی و کاهش استرس بیماران سرطانی داشته است . 

در اغلب مهد کودکهای کشورهای اروپایی فضایی جهت خاک بازی کودکان در نظر می گیرن .

درمان افسردگی

همرسانی نوشتار: