اگر می خواهید سلامت روان داشته باشید؛ یک هفته به فیسبوک نروید !

روانشناسان به تازگی تاثیر ترک فیسبوک بر سلامت روان را مورد بررسی قرار دادند و به نتایج شگفت انگیزی دست یافتند.

  1. ۱۰ ماه،۲ هفته قبل
فیسبوک

به گزارش نوداد (بانک ویدیو خبر ایران) روانشناسان به تازگی دریافتند که ترک  فیسبوک به مدت یک هفته می تواند تمرکز و روابط اجتمایی شما را بهبود بخشیده و احساس خوشحالی را در شما پرورش دهد.

در واقع با این روش می توانید بدون نیاز به پزشک و دارو سلامت روانی خود را بهبود ببخشید.

این روش که «ترک یک هفته ای فیسبوک» نام گرفته، توسط «موسسه تحقیقاتی شادی» که یک اندیشکده دانمارکی ابداع شده است.

آن ها مطالعه ای بر روی  1095 کاربر فیسبوک انجام دادند و آن ها را به دو گروه تقسیم کردند.

افراد گروه اول به روال عادی از فیسبوک استفاده می کردند و گروه دوم به مدت یک هفته از فیسبوک دور نگه داشته شدند. 

نتایج حاکی از آن بود که گروهی که از فیسبوک دور نگه داشته شده بودند روابط اجتمایی، تمرکز و وضعیت روحی بهتری داشتند و از زمان خود به نحو بهتری استفاده کرده بودند.

در واقع دوری از فیسبوک سبب شده بود که آن ها بیشتر با خانواده و دوستان خود ارتباط کلامی داشته باشند و همین موضوع سبب آرامش بیشتر آن ها شده بود.

و اما علت این آرامش بیشتر چه بود؟

اغلب افراد از بهترین لحظات و خاطراتی که داشته اند عکس تهیه کرده و آن را در فیسبوک منتشر می کنند و در واقع این حس را به دیگران القا می کنند که همیشه در حال خوش گذرانی هستند و زندگی خوب و شادی دارند. 

این کار سبب تحریک حس حسادت در دیگران شده و همین سلامت روانی آن ها را به خطر می اندازد.

محققان این مطالعه می گویند:

از هر 10 نفر 5 نفر با دیدن عکس های هیجان انگیز دوستان خود به آن ها حسادت می کنند.

از هر 3 نفر 1 نفر به شادی دوست خود حسادت می کند.

و از هر 10 نفر 4 نفر به موفقیت دوست خود حسادت می کند.

این محققان قصد دارد به تحقیقات خود ادامه داده و این بار تاثیر ترک فیسبوک به مدت یک سال بر سلامت روانی افراد را مورد بررسی قرار دهند.