مردان خودشیفته شبکه های اجتماعی را بشناسید ؟

مطالعات جدید نشان می دهد که پست هایی که مردان در شبکه های اجتمایی خود به اشتراک می گذارند، می توانند شخصیت آن ها را افشا کنند.

  1. ۱۰ ماه،۱ هفته قبل
خودشیفته

به گزارش سرویس اجتماعی نوداد (بانک ویدیو خبر ایران) یافته های جدید حاکی از آن است که مردانی که سلفی های بسیاری از خود در شبکه های اجتمایی به اشتراک می گذارند دچار خودشیفتگی و اختلالات شخصیتی هستند.

در این میان مردانی که سلفی های خود را پیش از منتشر کردن ویرایش می کنند بیش از بقیه به خودشیفتگی دچار هستند.

خودشیفتگی بدین معناست که فرد خود را جذاب تر و برتر از دیگران می داند، در حالیکه اختلالات روانی سبب می شوند که فرد دیگران و احساساتشان را نایده بگیرد. 

دکتر «جسی فاکس» در این باره می گوید:

این که سلفی گرفتن بیش از اندازه مردان، نشان دهنده خود شیفتگی آن هاست امری بدیهی است، اما این اولین بار است که ما طی مطالعه ای موفق شده ایم این موضوع را به صورت علمی به اثبات برسانیم.

در این مطالعه از 800 مرد خواسته شد تا به سوالاتی در خصوص عادات به اشتراک گذاری عکس هایشان در شبکه های اجتمایی پاسخ دهند. علاوه بر این یک تست روانشناسی نیز بر روی آن ها انجام شد.

نتایج نشان داد که ویرایش سلفی ها پیش از به اشتراک گذاری با خود شیفتگی در ارتباط بود، اما با اختلالات روانی ارتباطی نداشت. 

در واقع ویرایش کردن سلفی ها به این دلیل صورت می گیرد که فرد می خواهد ویژگی ظاهری خود را برجسته تر از حد معمول جلوه دهد و به این ترتیب در شبکه های اجتماعی مقبول تر واقع شود.