پولدارها خودخواه ترند !

مطالعات جدید نشان می دهد که ثروتمند شدن و رسیدن به پول افراد را به انسان هایی خودخواه تبدیل می کند.

  1. ۱۰ ماه قبل
پولدار

به گزارش سرویس دانش و فناوری نوداد (بانک ویدیو خبر ایران) مطالعات جدید حاکی از آن است که افراد پولدار نسبت به افراد دیگر احساسات و عواطف مثبت تری دارند و به عبارتی خود محور و خودخواه هستند.

از قدیم گفته اند که شادی را نمی توان با پول خرید اما به نظر می رسد که پول می تواند ملزومات شاد بودن را فراهم کند.

نتایج این تحقیق که توسط «انجمن روان‌شناسی آمریکا» به چاپ رسیده است نشان می دهد که افراد کم درآمد شادی خود را در عشق ورزیدن به دیگران و محبت به آن ها می بینند، درحالیکه افراد ثروتمند شادی خود را در ویژگی های خود محور مانند غرور می بینند.

محققان «دانشگاه کالیفرنیا» مطالعه ای بر روی 1519 نفر از مردم آمریکا شامل 752 مرد و 767 زن انجام دادند و احساسات مثبت آن ها را مورد بررسی قرار دادند.

این محققان میزان درآمد این افراد را با تعداد دفعاتی که احساسات مثبت را تجربه می کردند مقایسه کردند و دریافتند که افراد با درآمد بالاتر بیشتر از خود رضایت داشتند و مغرورتر بودند و شادی را در خصیصه های ذاتی خود می دیدند؛ در مقابل افراد کم درآمد شادی را در خشنودی دیگران می دانستند و همچنین دنیای اطراف خود را زیباتر می دیدند.