مستی خواب؛ اختلالی که به تازگی شایع شده !

مطالعات جدید نشان می دهد که از هر 7 نفر 1 نفر صبح ها هنگام بیدار شدن از خواب اختلال مستی خواب را تجربه می کند.

  1. ۱۰ ماه قبل
مستی خواب

به گزارش سرویس سلامت نوداد (بانک ویدیو خبر ایران) اختلال مستی خواب (sleep drunkenness) به حالی گفته می شود که فرد هنگام بیدار شدن از خواب احساس گیجی و خستگی مفرط می کند و ممکن است کارها را اشتباه انجام دهد.

برای مثال فردی که که دچار اختلال مستی خواب شده ممکن است به جای خاموش کردن زنگ ساعت، گوشی تلفن را جواب دهد.

این اختلال همچنین می تواند سبب ضعف حافظه و فراموشی و بروز رفتارهای خشونت آمیز در فرد شود.

این مطالعه که بر روی 19136 نفر از مردم آمریکا انجام شده بود، در مجله «نورولوژی» (Neurology) به چاپ رسید و طی آن از افراد در خصوص عادات خوابیدنشان سوالاتی پرسیده شد.

نتایج حاکی از آن بود که 15% از افراد حداقل یک بار در سال اختلال مستی خواب را تجربه کرده بودند و نیمی از آن ها نیز هر هغته این حالت را تجربه می کردند.

این مطالعه نشان داد که افرادی که دچار کم خوابی بودند و خواب کمتر از 6 ساعت داشتند و همچنین افرادی که دچار پر خوابی بودند و بیش از 9  ساعت در شبانه روز می خوابیدند، بیش از بقیه افراد با اختلال مستی خواب مواجه شده بودند.