چه کسانی صاحب همسران زیبا می شوند ؟

مطالعات جدید نشان می دهد افرادی که پیش از ازدواج مدت زیادی را صرف آشنایی با همسران خود می کنند، اغلب با فردی ازدواج می کنند که به زیبایی خودشان نیست.

  1. ۱۰ ماه قبل
ازدواج

به گزارش نوداد (بانک ویدیو خبر ایران) محققان به تازگی دریافته اند که افرادی که بلافاصله پس از آشنایی به دنبال رابطه ای جدی تر می روند، اغلب با فردی به زیبایی خودشان ازدواج خواهند کرد.

پروفسور «الی فینکل» یکی از محققان این مطالعه می گوید:

یافته های ما نشان می دهد که افرادی که پیش از ازدواج زمان زیادی را صرف آشنایی با طرف مقابل خود نمی کنند، در واقع افرادی هستند که زیبایی طرف مقابل خود را ملاک قرار می دهند و همین سبب می شود که با فردی که به زیبایی خودشان است ازدواج کنند.
از طرفی افرادی که مدت زمان زیادی را صرف آشنایی یا دوستی پیش از ازدواج می کنند، در واقع زیبایی را ملاک انتخاب خود قرار نداده اند و در نهایت با فردی ازدواج خواهند کرد که از به زیبایی خودشان نیست.

محققان طی این مطالعه 167 زوج که به مدت 3 ماه تا 67 سال با یکدیگر در ارتباط بودند را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که زوج هایی که حدود یک ماه پس از آشنایی وارد رابطه جدی تر شده بودند و یا با یکدیگر ازدواج کرده بودند، از نظر زیبایی ظاهری هم سطح با طرف مقابل خود بودند.