مقامات حمل و نقل سنگاپور اعلام کردند

تصادف نفتکش ایرانی با کانتینربر سوئیسی

منطقه جنوب شرق آسیا، گذرگاهی است که نیمی از داد و ستدهای جهان و یک سوم از تجارت نفت کل دنیا در آن انجام می شود.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
تنگه سنگاپور

سازمان دریایی و بنادر سنگاپور، اعلام کرد برخورد نفتکش 'دریم 2' وابسته به شرکت ملی نفتکش ایران و کشتی کانتینربر 'ام.اس.سی الکساندرا' وابسته به دومین شرکت بزرگ کانینربر جهان در سوئیس پنجشنبه شب اتفاق افتاد.
سازمان دریایی و بنادر سنگاپور و شرکت سوئیسی اعلام کردند براثر این برخورد 10 کانتینر خالی به دریا پرتاب شد و چهار کانتینر نیز بر روی عرشه نفتکش ایرانی سقوط کردند.
مدیریت شرکت کانیتربر سوئیس نیز به نوشته روز جمعه تارنمای 'مالیزیا کینی' در بیانیه ای تصریح کرد در این برخورد به فردی آسیب نرسید و یا آلودگی ایجاد نشد، هر چند آسیب قابل توجهی به بدنه 'ام.اس.سی الکساندرا' وارد نشده است.
سازمان دریایی و بنادر سنگاپور نیز اعلام کرد به نفتکش 'دریم 2' ایران نیز آسیب هایی وارد شده است، اما هر دو کشتی در سنگاپور لنگر انداخته اند.
تنگه سنگاپور که این حادثه در آن اتفاق افتاد با 105 کیلومتر طول و 16 کیلومتر عرض بین تنگه مالاکا در غرب و دریای جنوبی چین در شرق، یکی از شلوغ ترین مسیرهای حمل و نقل تجاری جهان است.
منطقه جنوب شرق آسیا، گذرگاهی است که تقریبا نیمی از کل داد و ستدهای جهان و یک سوم از تجارت نفت جهان در آن انجام می شود.
همرسانی نوشتار: