تولد شگفت انگیز

تولد نوزاد با کیسه آب سالم

تولد نوزاد اسپانیایی با کیسه آب سالم میلیون ها نفر در سراسر جهان را شگفت زده کرد

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
زایمان شگفت انگیز

تولد نوزاد با کیسه آب سالم 

این کودک که باعث حیرت پزشکان و میلیون ها نفر در سراسر جهان گردید در داخل کیسه آمنیوتیک خودش به دنیا آمد. این کودک اسپانیایی در اتفاقی نادر در داخل کیسه آمنیوتیک کاملاً دست نخورده در تولدی شگفت انگیز و غیر معمول به دنیا آمد. این تولد نادر، که به عنوان "تولد با پرده جنین" شناخته می شود فقط یکبار در هر 80000 حاملگی اتفاق می افتد.

فقط چند دقیقه پس از زایمان عادی دوقلوها، مادر این نوزاد پس از مشاهده فرزندش در داخل کیسه آمنیوتیک شوکه شد.

کیسه آمنیوتیک معمولاً به دلیل فشار در هنگام زایمان پاره می شود. زمانی که کیسه آمنیوتیک پاره می شود، مایع آن به بیرون می ریزد که به این مرحله اصطلاحاً پاره شدن کیسه آب گفته می شود.

این عکس که در روز شنبه در اسپانیا گرفته شده است نوزادی را نشان می دهد که در حال تکان خوردن در داخل کیسه ای روشن بر روی میز بیمارستان است و پزشکان و پرستاران در حال تماشای وی هستند. مو و بند ناف آبی کودک را می توان به وضوح در این عکس مشاهده نمود. تصویر نوزاد حال حرکت در داخل کیسه اش در حال حاضر نزدیک به هفت میلیون بازدید داشته است.

این عکس شگفت انگیز نشان می دهد که نوزاد در داخل کیسه روشنی قرار دارد که به صورت محکم در اطراف بدن کودک کشیده شده است. در این عکس، گروه پزشکی به آرامی به غشاء شفاف دست می زنند و به پاهای کوچک کودک اشاره می کنند که در حال فشار دادن به کیسه آمنیوتیک هستند. سپس، پزشکان با استفاده از یک جفت قیچی جراحی ساک کودک را بریدند. هنگامی که کودک را از کیسه در آوردند و اولین نفس هایش را کشید، هنوز بند ناف در اطراف نوزاد پیچیده شده بود.