سلفی خطرناک با مار پایتون

مارگزیدگی گردن عکاس قبل از گرفتن عکس

در لحظه گرفتن عکس سلفی، پایتون به جلو حرکت کرد و خیلی سریع به عکاس حمله کرد.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
حمله مار پیتون

مارگزیدگی گردن عکاس قبل از گرفتن عکس

درست در لحظه ای که این مرد می خواست عکس "مورد علاقه" خود را بگیرد، پایتون به جلو حرکت کرد و خیلی سریع به وی حمله کرد.

تلاش این مرد برای گرفتن سلفی با پایتون گرفته شده به طرز وحشیانه ای اشتباه در آمد.

این حیوان بزرگ وحشی او را قبل از گرفتن عکس گاز گرفت.

حمله مار

فیلم نشان می دهد که این حمله زمانی اتفاق افتاد که بستگان وی پایتون در دست شان نگه داشته بودند.

درست در لحظه ای که این مرد می خواست عکس "مورد علاقه" خود را بگیرد، این مار به جلو حرکت کرد و خیلی سریع به وی حمله کرد.

همرسانی نوشتار: