عشق نوجوانی

سقوط پسر 16 ساله از طبقه بیست و سوم!

یک پسر 16 ساله خودش را از طبقه بیست و سوم پرت کرد تا عشق خود را به دوست دخترش اثبات کند

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
سقوط پسر 16 ساله از طبقه بیست و سوم!

یک پسر 16 ساله ای که می خواست دوست دختر خود را تحت تاثیر قرار دهد به هدف مورد نظرش نرسید. این نوجوان اهل سیبری به بالکن طبقه بیست و سوم رفت ... و از آنجا خودش را به پایین پرت کرد، تا دوست دختر خود را در آپارتمان نووسیبیرسک تحت تاثیر قرار دهد.

عشق نوجوانی

مسئولان می گویند که وی در هنگام پایین آمدن به سقف یک خودرو برخورد کرده است.

سقوط پسر 16 ساله

او به هنگام رسیدن ماموران اورژانس هوشیار بوده است و دچار آسیب های خطرناک نبود. شکم و ریه او سیاه و کبود بودند، قستمی از کبدش پاره شده بود و شانه اش شکسته شده بود.

سقوط پسر 16 ساله 2

این مرد خیلی خوش شانس بود. یکی از ماموران اورژانس گفت وضعیت بدنی او پایدار و هوشیار است. همچنین صاحب ماشین نیز خوش شانس بود چرا که در آن زمان داخل ماشین نبود،
همرسانی نوشتار: