زنگ خطر در آلمان

تخلیه فرودگاه فرانکفورت به علت بمب گذاری احتمالی

در پی هشدار بمب گذاری در فرودگاه فرانکفورت،مسئولین فرودگاه فرودگاه را تخلیه کردند.

  1. ۷ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
فرودگاه فراکفورت
نوداد -

 در پی هشدار بمب‌گذاری در فرودگاه فرانکفورت آلمان، جو این فرودگاه ناآرام و بخش‌هایی از آن تخلیه شد.

فرودگاه
نوشتارهای مرتبط


تازه های جنایی