زنگ خطر در آلمان

تخلیه فرودگاه فرانکفورت به علت بمب گذاری احتمالی

در پی هشدار بمب گذاری در فرودگاه فرانکفورت،مسئولین فرودگاه فرودگاه را تخلیه کردند.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
فرودگاه فراکفورت
نوداد -

 در پی هشدار بمب‌گذاری در فرودگاه فرانکفورت آلمان، جو این فرودگاه ناآرام و بخش‌هایی از آن تخلیه شد.

فرودگاه