هم اکنون خیابان های اطراف مجلس ! + فیلم

صدای انفجار در اطراف مجلس دود سفید رنگ مشاهده می شود.

  1. ۱۰ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
لینک های دانلود: mp4 (۱٫۵ MB) webm (۴۹۲٫۶ KB)

ادامه تیراندازی از ساختمان مجلس به سمت پایین تیراندازی پلیس به سمت مهاجمان در ساختمان مجلس هم ادامه دارد.