صحنه شلیک تروریستها به یک شهروند در مقابل ساختمان مجلس ! + فیلم

صبح امروز و در پی حادثه تروریسی مجلس تعدادی از شهروندان مجروح شدند.

  1. ۶ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰