صحنه شلیک تروریستها به یک شهروند در مقابل ساختمان مجلس ! + فیلم

صبح امروز و در پی حادثه تروریسی مجلس تعدادی از شهروندان مجروح شدند.

  1. ۲ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
نوداد -

صحنه شلیک تروریستها به یک شهروند در مقابل ساختمان مجلس را مشاهده می کنید.