همسر ۲ نماینده زن مجلس در چنگال افراد مسلح !

همسر ۲ نماینده زن مجلس در چنگال افراد مسلح قرار دارند.

  1. ۸ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
مجلس شورای اسلامی
نوداد -

احمد علیرضابیگی گفت: همسر و دختر نماینده شهرضا و همسر نماینده مبارکه در دفاتر نمایندگان در چنگال افراد مسلح قرار دارند.


همرسانی نوشتار:

loading...