لحظه زورگیری مسلحانه با سلاح ژ۳ در اهواز ! + فیلم

صحنه هایی هولناک از زورگیری مسلحانه با سلاح ژ3 در اهواز که هنوز هیچ منبعی واکنشی نسبت به صحت و سقم آن نداشته است !

  1. ۷ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰