مسخره ترین دزدی سال با لباسی عجیب + عکس ها

در سراسر دنیا، هستند کسانی که دست به دزدی می زنند و اگر بتوانند از دست پلیس فرار کنند، خود را صاحب مال می کنند و صاحب اموال مسروقه را دست خالی باقی می گذارند، اما در میان این دزدی ها بعضی از آنها بسیار عجیب و مضحک پیش می روند تا جایی که اسباب خنده و تعجب همگان می شوند.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
اسب تک شاخ

دو سارق در شهر ملبورن استرالیا پنجشنبه شب خود را با پوششی مسخره در تلاش برای سرقت از دو پمپ بنزین گذراندند که در آن هم ناکام بودند. 

دزدی از پمپ بنزین

یکی از این دو سارق در زمان تلاش برای سرقت ماسک اسب تک شاخ و دیگری هم برای پوشش صورت خود از یک تیشرت استفاده کرده بود و در تلاش بودند تا با چوب های بیسبالی که در دست داشتند، وارد مغازه ها شوند که تلاش آن ها بیهوده بود، چرا که هرقدر تلاش کردند، شیشه های مغازه های داخل پمپ بنزین ها نشکستند و آن ها دست خالی از صحنه فرار کردند.

بر اساس گزارش پلیس ملبورن، کمی بعد از این دو مورد سعی در سرقت، موردهای دیگری هم گزارش شد اما پلیس اعتقاد داشت که این موارد به یکدیگر ربطی ندارند.

همرسانی نوشتار: