بازهم حادثه ای طبیعی در آمریکا

سیل در ایالت لوئیزیانا، جان چند نفر را گرفت

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
سیل در ایالت لوئیزیانا آمریکا

سیل در ایالت لوئیزیانا آمریکا چند قربانی گرفته است.

تصاویر زیر، هرآنچه که باید را نمایش می دهد.
سیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکاسیل در ایالت لوئیزیانا آمریکا
همرسانی نوشتار: