فوری ...

نابودی مراتع روستای حبش منطقه سقزلو زنجان در آتش سوزی مهیب ! + فیلم

آتش سوزی گسترده در مراتع روستای حبش منطقه سقزلو زنجان خسارات بزرگی به این مراتع وارد آورده است.

  1. ۲ هفته،۳ روز قبل
  2. ۰