فوری ...

نابودی مراتع روستای حبش منطقه سقزلو زنجان در آتش سوزی مهیب ! + فیلم

آتش سوزی گسترده در مراتع روستای حبش منطقه سقزلو زنجان خسارات بزرگی به این مراتع وارد آورده است.

  1. ۱ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰