این 11 توصیه مهم را حتماً با دقت بخوانید ؛ توصیه های ایمنی بعد از وقوع زلزله تهران و ملارد !

در هنگام وقوع زلزله به توصیه‌های زیر توجه کنید.

 1. ۹ ماه،۴ هفته قبل
زلزله پارس آباد

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)توصیه های ایمنی، حین وقوع زلزله در فضای باز یا رانندگی هستید:

اگر در فضای باز هستید:

 1. از ساختمان های بلند وشیشه ای دور شوید.
 2. از دیوارها و کابل ها و تیرهای برق و تابلوهای تبلیغاتی فاصله بگیرید.
 3. اگر در مکان های عمومی هستید:
 4. به سمت درهای خروج هجوم نیاورید.
 5. از شیشه ها دور شوید.
 6. چمپاته بزنید و با کیف، کتاب و یا دست از سر و گردن خود محافظت کنید.
 7. اگر در حال رانندگی هستید:
 8. خودروی خود را به سمت راست خیابان هدایت کنید.
 9. خودروی خود را در مجاورت ساختمان های بلند، تیرهای برق، پل ها و ... متوقف نکنید.
 10. از خودرو خارج نشوید.
 11. رادیو را روشن نگه دارید