مهم

اینفوگرافیک توصیه های ایمنی در هنگام زلزله و پس از زلزله ! + عکس

ساعت ۰۰:۵۶ بامداد،‌ شهرهای تهران، کرج، شهریار، رباط کریم و اسلامشهر بار دیگر‌ زلزله را تجربه کردند

  1. ۹ ماه،۴ هفته قبل