بیشتر بدانید

شگفت انگیز ترین آبزی جهان

بادبانک(Velella) عجیب ترین آبزی شناخته شده تا به حال در علم زیست شناسی است.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
بادبانک

بادبانک جانوران آبزی است که روی آب اقیانوس ها زندگی میکند. این جانوران  ابزی وقتی که برای تنفس به روی آب می‌آیند باله خود را از آب بیرون آورده تا هوا جذب کند و به تنفس خود ادامه دهد.


بادبانک

بادبانک