اولین گوریل نوازنده در جهان

فیلم/ گوریلی که با گیتار نوازندگی می کند

در این فیلم، یک گوریل را مشاهده می کنید که گیتاری را در دستش گرفته و مانند یک نوازنده حرفه ای با گیتار نوازندگی می کند.

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰