نشست زمین امری "برگشت ناپذیر" است

زنگ خطر جدی در مورد فرونشست زمین ها در کشور

بحث فرونشست زمین در ایران طی سال‌های اخیر بارها در صدر اخبار قرار گرفته است. کارشناسان و مقامات در حوزه‌های مختلف نسبت به خطرات ناشی از فرونشست زمین هشدار داده‌اند

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
فرونشست زمین

به گفته کارشناسان دلیل عمده فرونشست در اغلب دشت‌های ایران مانند دشت اصفهان، قزوین و تبریز افت سطح "ایستابی" است.

ایستابی به معنای بالاترین تراز آب زیرزمینی بر روی یک سطح مشخص در زیر زمین است.

دو دلیل عمده این افت، کمبود بارندگی‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی و برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی است.

ایران چندین سال است که با هر دو موضوع مواجه است و هنوز برای کمبود بارندگی و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی راهکارهای عملی در نظر گرفته نشده است.

در میان استان‌های ایران، استان تهران به گفته کارشناسان بالاترین سطح فرونشست را به خود اختصاص داده است.