مجوز این هفته صادر نشد

«سه شنبه بدون خودرو» با خودرو برگزار شد !

برنامه "سه‌شنبه بدون خودرو" که بیش از یک ماه است در تهران برگزار می‌شود، این هفته اجازه برگزاری پیدا نکرد

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
سه شنبه های بدون خودرو

به گفته مسئولین نداشتن مجوز قانونی دلیل لغو این مراسم بوده است. با این حال گروهی از مردم و هنرمندان در این مراسم حضور داشتند . ضمناً این برنامه قرار بوده امروز از پارک لاله آغاز شود که به گفته شاهدان عینی ماموران پلیس امنیت اجازه برگزاری این برنامه را ندادند .

سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه های بدون خودرو

همرسانی نوشتار: